Jože Prijatelj – kandidat za župana

Jože Prijatelj

Jože Prijatelj

K DEJANJEM asio driver!

Spoštovane občanke in občani! Spoštovane volivke in volivci!

Tik pred vrati so volitve, ki nam ponujajo možnost sprememb. Samo od nas je odvisno, ali bomo med tistimi, ki bodo s svojo udeležbo na volitvah izbrali razvoj in novo energijo za našo občino, ali pa bomo doma v zapečku jamrali, kako se nič ne dogaja 퍼드 무한 다운로드.

Zakaj kandidiram?

Kandidaturo za župana sem sprejel, ker želim, da bi se tudi naša občina hitreje razvijala, da bi uresničili projekte, ki so planirani že kak mandat ali več, bodo pa vsem nam občanom izboljšali življenje Great Athletic Association.

Moje dosedanje delo in moj pogled na občino

Za dosego zastavljenih ciljev, ki smo jih oblikovali skupaj s Slovensko ljudsko stranko, na katere listi kandidiram za župana, imam veliko dragocenih izkušenj, ki sem jih nabral v svoji poslovni karieri, kjer sem opravljal pomembne vodstvene naloge v različnih podjetjih webxvid codec 다운로드. Svoje izkušnje, znanje in delavnost bom uporabil za blaginjo, napredek in razvoj naše občine in s tem naših občanov. Občina namreč ni le nekaj kvadratnih kilometrov lepe narave, ni le občinska stavba, občina smo predvsem ljudje, Dobrepoljci in Stružanci 원스토어 apk 다운로드. Elana za delo in reševanje izzivov mi ne manjka in prepričan sem, da lahko skupaj z vami, spoštovane občanke in občani, ter s korektnim sodelovanjem vseh izvoljenih svetnikov v občinskem svetu uresničimo mnoge projekte Longevity Society.

Način mojega dela

V delovanje občine bom vnesel več energije, več odgovornosti zaposlenih do svojega in skupnega dela, imperativ pa mora biti racionalno in pregledno poslovanje Download the cd game. Nujno je treba izboljšati sodelovanje z vaškimi odbori, ki morajo biti živo povezani z občino in županom. Vaški odbori morajo biti vključeni v projekte svojega okolja že v začetni fazi, skozi izgradnjo
pa vse do zaključka, saj je vrednost tako uresničenih projektov mnogo večja 카트라이더 핵 다운로드.

Program

Program, ki smo ga oblikovali skupaj s Slovensko ljudsko stranko, je obsežen in zahteva mnogo sredstev, zato bo nujno pridobivati namenska državna in evropska sredstva (kohezijski skladi) 플래쉬 백 다운로드. Ocenjujem, da je bilo na tem področju doslej narejenega premalo. Občina Dobrepolje ima relativno malo naložbenega denarja, zato je nujno treba izboljšati učinkovitost črpanja evropskih sredstev samsung sidesync. Navsezadnje so nam lahko za zgled sosednje občine.

Spoštovane volivke in volivci!

V nedeljo, 19. oktobra, pojdite na volitve in obkrožite številko
2.

Jože Prijatelj, kandidat za župana