Program 2014 – 2018

Download the Chinese drama script

Glavne prioritete v mandatu 2014 – 2018 bodo:
• izgradnja vrtca,
• izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav v
Zdenski vasi in Bruhanji vasi,
• izgradnja širokopasovnega omrežja
v celotni občini,
• izgradnja športne dvorane,
• sanacija nevarnih odsekov na cestni
infrastrukturi,
• adaptacija in/oz 웹페이지 플래시 다운로드. toplotna sanacija šole,
• zamenjava ogrevalnih naprav v Jakličevem
domu,
• nabava potrebne opreme za gasilstvo,
• pospešitev izgradnje obrtne cone,
• spodbujanje razvoja turizma in vsaj ene
lokacije s prenočišči,
• začetek novih komasacij in
• spodbujanje ekološke pridelave Download the Apple Music mp3.
Seveda pa je treba najprej dokončati projekte,
ki so v teku.