Razmislek pred drugim krogom volitev

koalicija

Rezultat prvega kroga lokalnih volitev je prinesel situacijo, ki lahko v drugem krogu dobi razvojno pozitiven epilog, ali pa sproži »status quo« in zavre delovanje občine Download chrome offline installation.

Poglejmo stvari podrobneje. Slovenska ljudska stranka (SLS) je dobila 4 mandate, Lista Janeza Pavlina (JP) 4, Slovenska demokratska stranka (SDS) 3 in Lista za spremembe na boljše (SNB) 1 Boymaid download.

Koalicijo sta sklenili SLS in SDS, ki sta že doslej dobro sodelovali in bosta imeli v občinskem svetu večino, to je 7 kvalitetnih svetnikov windows 10 service pack. Vsi aktivno delujejo v občini, so strokovno močni in občino dobro poznajo.

Na drugi strani je osamljena lista JP s 4 svetniki. Za kakšnega od njih se upravičeno sprašujemo, ali sploh pozna občino.

Poleg obeh skupin bo svetnik še Slavko Palčar, ki izrazito ne podpira Janeza Pavlina.

Paradoks je, da je Janez Pavlin v prvem krogu skorajda zmagal. Ne glede, ali ga cenimo ali ne, ali imamo o njem dobro ali slabo mnenje, bi njegova izvolitev pomenila blokado občine. Njegov konflikt s svetniki izvira že iz prejšnjih mandatov.

Jože Prijatelj, ki je v nekaterih delih občine morda premalo poznan, kjer je, pa je cenjen in spoštovan, ima po drugi strani polno podporo in zaupanje novo izvoljene večine v občinskem svetu. S to podporo, svojim znanjem in izkušnjami, lahko:

  • spravi v pogon občinsko upravo, ki je bila zadnjih osem let v mrtvem teku,
  • z dobro pripravljeno dokumentacijo pridobi dodatni evropski ali državni denar za infrastrukturne projekte, česar v ugodnejših razmerah ni zmogla dosedanja ekipa,
  • racionalno izpelje ambiciozen program koalicije SLS+SDS, ki je v večini sestavljen iz projektov, ki jih uprava pod dosedanjim županom ni bila sposobna uresničiti.

Če želimo nekaj dobrega zase in svoj kraj, velja pustiti emocije ob strani in trezno razmisliti. Ne glede, kdo je komu všeč ali ne, so dejstva takšna, da v danih razmerah Jože Prijatelj pomeni razvojno, Janez Pavlin pa zapravljeno priložnost za občino. Odločili bomo v nedeljo, morda z le nekaj glasovi razlike. Lahko bo odločil prav moj ali tvoj glas ali ne-glas.